• EN

 • SE

Styrelse

Ledning

Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Valberedning

Revisor

Ledning

Jonas Mårtensson

Född 1984

VD sedan 2023

Utbildning:

Civilingenjör Industriell Ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola

Övriga nuvarande befattningar:

 • Styrelseledamot Revibe Energy AB

 • Styrelseordförande Tingteller AB

 • Styrelseordförande Novagora AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Head of Strategy & Transformation Car Service Business, Volvo Cars

 • Head of Strategy Global Online Business, Volvo Cars

 • Corporate strategy director, Volvo Cars

Aktieägande i Bolaget:

Jonas Mårtensson innehar direkt 30.000 aktier samt 238.930 kvalificerade personaloptioner i bolaget.

Katarina Strivall

Född 1972

Group CFO sedan 2023

Utbildning:

IHM Business College, Economics

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot Sweden Equit AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

CFO Sverige Norconsult AB

Aktieägande i Bolaget:

Katarina Strivall innehar direkt 119 287 kvalificerade personaloptioner i bolaget.

Patrik Borggren

Född 1970

VD Swedish Film AB

Utbildning:

DIHM Business Finance, IHM Business School

Övriga nuvarande befattningar:

 • Styrelsesuppleant Duvboholm Förvaltnings Aktiebolag

 • Styrelseledamot Fastighetsaktiebolaget Berjaholm Styrelsesuppleant

 • StyrelseledamotFastighets AB Åttavalser

 • Styrelseledamot Patrik B Holding AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

CFO Swedish Film AB

Aktieägande i Bolaget:

Patrik Borggren innehar direkt 29 240 aktier samt 119 287 kvalificerade personaloptioner i bolaget.

Erik Bergelin

Född 1981

VP Growth & Strategy

Utbildning:

Master of Science in Industrial Engineering and Management, Linköping University

Övriga nuvarande befattningar:

 • Owner at Pixel Ventures AB

 • Partner at Lurö Invest AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • CCO, Strawbees AB

 • CEO & Founder, Strawbees AB

 • Management Consultant, McKinsey & Company

 • Management Consultant, Accenture

Aktieägande i Bolaget:

Erik Bergelin innehar direkt 256.589 aktier via Pixel Ventures AB samt 119.287 kvalificerade personaloptioner i bolaget.

Kirsty Smith

Född 1989

VP B2B Marketing

Utbildning:

MA in Publishing, Oxford Brookes University

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Head of Marketing, Sumdog

 • Senior Marketing Manager, Pearson UK

Aktieägande i Bolaget:

Kirsty Smith innehar inga aktier i Bolaget

Kajsa Lernestål

Född 1987

VP B2C Marketing & Sales

Utbildning:

Kandidat marknadsföring, Handelshögskolan Göteborgs universitet

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Chief Marketing Officer, Collector Bank

Aktieägande i Bolaget:

Kajsa innehar direkt 74 554 kvalificerade personaloptioner i bolaget.

Håkan Malm

Född 1977

VP Technology

Utbildning:

BSc Informatik

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Chief Technology Officer, Hiber AB

 • Digital Growth Office, Elektron Music Machines AB

 • Grundar & ägare, Slutplattan HAVGI 117037 AB

 • Technical advisor, Sprint Capital Management

Aktieägande i Bolaget:

Håkan innehar direkt 74 554 kvalificerade personaloptioner i bolaget.

Dominic Sharratt

Född 1972

VP Product

Utbildning:

Natural Sciences BA, Trinity College, Cambridge

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Head of Product, Sumdog Ltd

Aktieägande i Bolaget:

Dominic innehar inga aktier i Bolaget

Tom Owen

Född 1984

VP Sales B2B

Utbildning:

BSc Business Management, Anglia Ruskin University

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Head of Sales, Sumdog

 • EMEA Sales Director, Operoo

Aktieägande i Bolaget:

Dominic innehar inga aktier i Bolaget