Ledning

Arta Mandegari


Född: 1986


VD sedan 2021

Utbildning:

Master of Science, Chalmers Tekniska Högskola

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i ANM Holding AB.

Styrelsesuppleant i eEducation Albert Invest AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseordförande i Slutplattan VEGNO 105694 AB.

Styrelseledamot i Slutplattan VOMVI 105847 AB.

Aktieägande i Bolaget:

Arta Mandegari innehar 889 500 aktier i Bolaget.

Salman Eskandari


Född: 1987


Deputy CEO sedan 2021

Utbildning:

Master of Science, Chalmers Tekniska Högskola

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i eEducation Albert Invest AB och TSE Holding AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseledamot och verkställande direktör i Slutplattan VEGNO 105694 AB.

Likvidator i Steget Sverige Ek. för.

Aktieägande i Bolaget:

Salman Eskandari innehar 889 500 aktier i Bolaget.

Martin Dahlgren


Född: 1993


Head of Finance sedan 2021

Utbildning:

Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration, Göteborgs Universitet

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i HHGS Handels Capital Management AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Auktoriserad revisor Manager, Deloitte

Aktieägande i Bolaget:

Martin Dahlgren innehar 90 kvalificerade personaloptioner och inga aktier i Bolaget.

Nicolas Rivetto


Född: 1982


Head of Marketing sedan 2019

Utbildning:

Digital Strategy, Berghs SOC

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Global Brand Manager, RevolutionRace

Online Creative Manager, NJIE Foods AB

Copywriter, Ottoboni

Aktieägande i Bolaget:

Nicolas Rivetto innehar 247 kvalificerade personaloptioner och inga aktier i Bolaget.

Sebastian Christ


Född: 1985


Head of Product sedan 2019.

Utbildning:

Project Management, IHM

Business Intelligence, Folkuniversitetet

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Consultant, Acando

Project Manager, DigitasLBi

Product Manager, Adfenix

Product Manager, Inteleon

Chief Product Officer, Inteleon

Product Manager, Easypark

Aktieägande i Bolaget:

Sebastian Christ innehar 207 kvalificerade personaloptioner och inga aktier i Bolaget.

Ehsan Yazdani


Född: 1982


Head of Technology sedan 2021.

Utbildning:

Master of Science, Software Engineering & Management, Chalmers Tekniska Högskola

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Engineering Manager, Benify

Software developer, Lifeplan

Aktieägande i Bolaget:

Ehsan Yazdani innehar 20 kvalificerade personaloptioner och inga aktier i Bolaget.