• EN

 • SE

Styrelse

Ledning

Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Valberedning

Revisor

Ledning

Arta Mandegari

Född 1986

CEO sedan 2021

Utbildning:

Master of Science, Chalmers Tekniska Högskola

Övriga nuvarande befattningar:

 • Styrelseledamot i ANM Holding AB

 • Styrelseledamot i eEducation Albert Invest AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Styrelseledamot i Slutplattan VEGNO 105694 AB

 • Styrelseledamot i Slutplattan VOMVI 105847 AB

Aktieägande i Bolaget:

Arta Mandegari innehar 889 500 aktier i Bolaget

Salman Eskandari

Född 1987

Deputy CEO sedan 2021

Utbildning:

Master of Science, Chalmers Tekniska Högskola

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i eEducation Albert Invest AB, TSE Holding AB och Sumdog Ltd

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot och verkställande direktör i Slutplattan VEGNO 105694 AB

 • Likvidator i Steget Sverige Ek. för

Aktieägande i Bolaget:

Salman Eskandari innehar 889 500 aktier i Bolaget

Martin Dahlgren

Född 1993

Head of Finance sedan 2021

Utbildning:

Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration vid Handelshögskolan i Göteborg

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i HHGS Handels Capital Management AB, Sumdog Ltd, eEducation Albert Invest AB och Ampd AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Auktoriserad revisor Manager, Deloitte

Aktieägande i Bolaget:

Martin Dahlgren innehar 90 kvalificerade personaloptioner, 15 000 kvalificerade personaloptioner (2022/2025- program) och 2 475 aktier i Bolaget

Jonas Mårtensson

Född 1984

COO sedan 2022

Utbildning:

MSc Industrial Engineering & Management, Chalmers University of Technology

Övriga nuvarande befattningar:

 • Styrelseledamot Revibe Energy AB

 • Styrelseordförande Tingteller AB

 • Styrelseordförande Novagora AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Head of Strategy & Transformation Car Service Business, Volvo Cars

 • Head of Strategy Global Online Business, Volvo Cars

 • Corporate strategy director, Volvo Cars

Aktieägande i Bolaget:

Jonas Mårtensson innehar 60 000 kvalificerade personaloptioner (2022/2025- program) och 2 905 aktier i Bolaget.

Sebastian Christ

Född 1985

Head of Product sedan 2019

Utbildning:

 • Project Management, IHM

 • Business Intelligence, Folkuniversitetet

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Consultant, Acando

 • Project Manager, DigitasLBi

 • Product Manager, Adfenix

 • Product Manager, Inteleon

 • Chief Product Officer, Inteleon

 • Product Manager, Easypark

Aktieägande i Bolaget:

Sebastian Christ innehar 207 kvalificerade personaloptioner, 15 000 kvalificerade personaloptioner (2022/2025- program) och inga aktier i Bolaget

Kajsa Lernestål

Född 1987

Head of Marketing sedan 2022

Utbildning:

Degree of Bachelor of Science with a major in marketing vid Handelshögskolan i Göteborg

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Chief Marketing Officer, Collector

 • Marketing Manager, Collector

 • Brand Manager Payments, Collector

Aktieägande i Bolaget:

Kajsa Lernestål innehar 15 000 kvalificerade personaloptioner (2022/2025- program) och inga aktier i Bolaget