• EN

 • SE

Styrelse

Ledning

Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Valberedning

Revisor

Ledning

Jonas Mårtensson

Född 1984

Co-CEO & Head of B2C sedan 2023

Utbildning:

Civilingenjör Industriell Ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola

Övriga nuvarande befattningar:

 • Styrelseledamot Revibe Energy AB

 • Styrelseordförande Tingteller AB

 • Styrelseordförande Novagora AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Head of Strategy & Transformation Car Service Business, Volvo Cars

 • Head of Strategy Global Online Business, Volvo Cars

 • Corporate strategy director, Volvo Cars

Aktieägande i Bolaget:

Jonas Mårtensson innehar direkt 12.000 aktier samt 238.930 kvalificerade personaloptioner i bolaget.

Anne-Louise Wirén

Född 1982

Co-CEO & Head of B2B sedan 2023

Utbildning:

Civilekonom, Umeå Universitet

Övriga nuvarande befattningar:

 • Styrelseordförande Swedish Film AB & ARPU Management AB

 • Styrelseledamot & CEO Strawbees AB 

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Chief Commercial Officer (CCO), Hallon 

 • Chef Telefoni & Bredband, Hi3G Access AB

 • Produktchef, Hi3G Access AB

Aktieägande i Bolaget:

Anne-Louise Wirén innehar indirekt 51.925 aktier via Wirén & Wirén AB samt 178.930 kvalificerade personaloptioner i bolaget.

Salman Eskandari

Född 1987

Co-Founder

Utbildning:

Master of Science, Chalmers Tekniska Högskola

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i eEducation Albert Invest AB, TSE Holding AB och Sumdog Ltd

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot och verkställande direktör i Slutplattan VEGNO 105694 AB

 • Likvidator i Steget Sverige Ek. för

Aktieägande i Bolaget:

Salman Eskandari innehar 377 500 aktier samt 178 930 kvalificerade personaloptioner i bolaget

Arta Mandegari

Född 1986

Co-Founder

Utbildning:

Master of Science, Chalmers Tekniska Högskola

Övriga nuvarande befattningar:

 • Styrelseledamot i ANM Holding AB

 • Styrelseledamot i eEducation Albert Invest AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Styrelseledamot i Slutplattan VEGNO 105694 AB

 • Styrelseledamot i Slutplattan VOMVI 105847 AB

Aktieägande i Bolaget:

Arta Mandegari innehar 377 500 aktier samt 178 930 kvalificerade personaloptioner i bolaget

Katarina Strivall

Född 1972

Group CFO sedan 2023

Utbildning:

IHM Business College, Economics

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot Sweden Equit AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

CFO Sverige Norconsult AB

Aktieägande i Bolaget:

Katarina Strivall innehar direkt 119 287 kvalificerade personaloptioner i bolaget.

Patrik Borggren

Född 1970

VD Swedish Film AB

Utbildning:

DIHM Business Finance, IHM Business School

Övriga nuvarande befattningar:

 • Styrelsesuppleant Duvboholm Förvaltnings Aktiebolag

 • Styrelseledamot Fastighetsaktiebolaget Berjaholm Styrelsesuppleant

 • StyrelseledamotFastighets AB Åttavalser

 • Styrelseledamot Patrik B Holding AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

CFO Swedish Film AB

Aktieägande i Bolaget:

Patrik Borggren innehar direkt 29 240 aktier samt 119 287 kvalificerade personaloptioner i bolaget.

Stéphanie Bourgeois

Född 1974

VD för Holy Owly

Utbildning:

Neoma Business School in Reims: Master in Finance & Entrepreneurship

Övriga nuvarande befattningar:

 • Member of FrenchWomenEntrepreneurs40 - (Group of 40 leading female
  entrepreneurs in France)

 • Board member of French tech BFC Numérique - (Entrepreneurial group in
  the Franche-Comté region)

 • Member of SISTA – (Board of women in tech)

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

 • Co-founder of Holy Owly App

 • Sourcing director for GE Gas Turbine In France - Belfort

 • Sourcing leader for GE Gas Turbine in China – Shanghai

Aktieägande i Bolaget:

Stephanie Bourgeois innehar direkt 98 985 aktier i Bolaget