• EN

  • SE

Styrelse

Ledning

Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Valberedning

Revisor

Revisor

Ernst & Young AB valdes till Bolagets revisor vid årsstämman den 17 Maj 2021. Linda Elisabeth Sallander, auktoriserad revisor och medlem i FAR är huvudansvarig revisor.