• EN

  • SE

IPO

Finansiella mål

Finansiell kalender

Certified Adviser

Rapporter & presentationer

Finansiell kalender

Kommande händelser

februari242023

Bokslutskommuniké, Q4

Tidigare händelser

februari242022

Bokslutskommuniké, Q4

mars302022

Årsredovisning 2021

maj22022

Delårsrapport, Q1

maj32022

Årsstämma 2022

juli182022

Delårsrapport, Q2

november12022

Delårsrapport, Q3