• EN

  • SE

IPO

Finansiella mål

Finansiell kalender

Certified Adviser

Rapporter & presentationer

Finansiell kalender

Kommande händelser

november22021

Delårsrapport, Q3

februari242022

Bokslutskommuniké, Q4

mars302022

Årsredovisning 2021

maj32022

Årsstämma 2022