• EN

  • SE

Albert's vision

Vår vision är att demokratisera kunskap för alla och att hjälpa varje barn att lära sig på sitt eget sätt. Över en miljon barn och unga i olika delar av Europa använder koncernens produkter både i klassrummet och i hemmet för att öka sin kunskap genom personligt, roligt och digitalt lärande.

Lyssna på den senaste presentationen från bolagets ledning

Finansiell kalender

2024-02-23

Bokslutskommuniké, Q4 2023

Se alla event