• EN

  • SE

Alberts vision

Vår vision är att hjälpa varje barn att lära sig på sitt eget sätt. Över 275.000 medlemmar i olika delar av Europa har använt Albert för att öka sin kunskap genom personligt, digitalt lärande.

Finansiell kalender

2021-11-02

Delårsrapport, Q3

2022-02-24

Bokslutskommuniké, Q4

2022-03-30

Årsredovisning 2021

2022-05-03

Årsstämma 2022