• EN

  • SE

Om Albert

Historia

Alberts appar

EdTech-marknaden

Historia

Hur resan sett ut

2016

I början var Albert en matematiktjänst som skolor kunde prenumerera på. Teamet besökte skolor och lärare, träffade klasser och hade demos. Efter en tid bestämde sig Arta och Salman för att byta fokus till konsumentmarknaden, där de såg ett större behov och bättre möjligheter att verkligen göra skillnad.

2018

Albert började dyka upp på platser där barn och familjer naturligt befann sig. Fotbollsturneringar, livsmedelsbutiker, nöjesparker, you name it!

2019

Albert började nämnas i flera av de största podcasterna, bloggarna och sociala mediekontona i Sverige. Albert var också en huvudsponsor för några av de största barnloppen i landet vid den tiden – och har varit det sedan dess.

2020

Efter att ha växt betydligt med medlemmar i Sverige började Albert expandera till fler marknader. Första steget blev att gå in i Norge och bra några månader senare fanns Albert även i Polen. Modellen visade sig skala väl även utanför Sverige, och 2020 avslutades som ett starkt tillväxt år.

2021

Albert gick in i ytterligare två marknader, Danmark och Storbritannien, och lanserade fler ämnen till medlemmarna. Albert har sedan start fokuserat på matematik, men fick nu ett breddat sortimentet som omfattar även svenska, geografi och programmering. Fram till hösten 2021 hade över 275 000 familjer valt att använda sig av oss – ett antal som ökar dag för dag och ett förtroende som vi är stolta över. I takt med att Albert växer, har också teamet blivit större och under resans gång har antalet anställda gått från cirka 10 personer till 40, med över 18 nationaliteter.

Under 2021 tog bolaget även nästa viktiga steg genom en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market.

Vår resa mot att hjälpa varje barn lära sig på sitt eget sätt har bara börjat. Så spänn säkerhetsbältet och häng med!