• EN

  • SE

Om Albert

Historia

Alberts appar

EdTech-marknaden

Våra varumärken

Historia

Hur resan sett ut

Bolaget startas

Grundarnas vision om att demokratisera kunskap börjar bli verkligen genom den första matteappen som blev startskottet. Den lanseras initialt endast mot skolmarknaden Sverige efter att hundratals lärare och tiotusentals elever varit med i utvecklingsfasen.

Internationell expansion

Efter en kraftig tillväxtresa i termer av medlemmar och efter att ha uppnått en marknadsledande position i Sverige började Albert expandera till fler marknader. Första steget blev att gå in i Norge och bara några månader senare fanns Albert även i Polen och Danmark. Modellen visade sig fungera och skala väl även utanför Sverige, och 2020 avslutades som ett starkt tillväxtår.

Börsnotering

Ytterligare nya Europeiska länder lanseras under 2020 och bolaget fortsätter sin tillväxtresa. Under 2021 tog bolaget även nästa viktiga steg genom en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market.

Vår resa mot att hjälpa varje barn lära sig på sitt eget sätt har bara börjat. Så spänn säkerhetsbältet och häng med!

Förvärvar Jaramba

Förvärvet av Jaramba är tydligt tillväxtorienterat. Genom detta förvärv får vi en helt ny kund- och produktkategori samtidigt som vi bygger läroplattformen både på bredden och djupet. Vi är glada att teamet bakom Jaramba även fortsätter vara engagerade i utvecklingen och koncernen framåt. Allt sammantaget är vi övertygade om att vi kan få fler barnfamiljer att få upp ögonen för Jaramba och stolta över att kunna hjälpa ännu fler barn och familjer.

Förvärvar Strawbees, Holy Owly, Sumdog och Film och skola

Koncernen breddar sitt erbjudande och affärsområde gentemot Skolor (B2B) genom förvärven av Strawbees och Film & Skola. Samtidigt ansluter sig Holy Owly med en utav Frankrikes mest populära språkappar till Albertgruppen och koncernen får en stark position även i Frankrike. Sumdog blir koncernens lokala varumärke mot skolmarknaden i Storbritannien.

Tillsätter ny koncernledning

Efter Alberts resa från en mindre matematikapp till en av de ledande Edtech-koncernerna i Europa utser styrelsen Jonas Mårtensson och Anne-Louise Wirén till VD och Vice VD med tillträde den 1 September 2023. Båda arbetar sedan tidigare i koncernen och besitter de rätta kompetenserna i att leda bolaget mot att både befästa och växa sin internationella position samtidigt som de säkerställer en lönsam tillväxtstrategi i bolagets nästa fas.