• EN

  • SE

IPO

Finansiella mål

Finansiell kalender

Certified Adviser

Rapporter & presentationer

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser och övervakar att Nasdaq First North Growth Markets regler efterlevs. FNCA Sweden AB äger inga aktier i Bolaget.

info@fnca.se
Telefon: 08-528 00 399