• EN

  • SE

IPO

Finansiella mål

Finansiell kalender

Certified Adviser

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser och övervakar att Nasdaq First North Growth Markets regler efterlevs. FNCA Sweden AB äger inga aktier i Bolaget.


info@fnca.se
Telefon: 08-528 00 399