• EN

  • SE

IPO

Finansiella mål

Finansiell kalender

Certified Adviser

Rapporter & presentationer

Rapporter & presentationer

2024

Q1

Delårsrapport
Presentation
Webcast
Titta

2023

Årsredovisning

Q4

Bokslutskommuniké
Webcast
Titta
Presentation

Q3

Delårsrapport
Webcast
Titta
Presentation

Q2

Delårsrapport
Webcast
Titta
Presentation

Q1

Delårsrapport
Webcast
Titta
Presentation

2022

Årsredovisning

Q4

Bokslutskommuniké
Webcast
Titta
Presentation

Q3

Delårsrapport
Webcast
Titta
Presentation

Q2

Delårsrapport
Webcast
Titta
Presentation

Q1

Delårsrapport
Webcast
Titta
Presentation

2021

Årsredovisning

Q4

Bokslutskommuniké
Webcast
Titta
Presentation

Q3

Delårsrapport
Presentation
Webcast
Titta

Q2

Delårsrapport

2020

Årsredovisning
Revisionsberättelse

2019

Årsredovisning

2018

Årsredovisning