• EN

  • SE

IPO

Finansiella mål

Finansiell kalender

Certified Adviser

Rapporter & presentationer

Rapporter & presentationer

2023

Q4

Bokslutskommuniké
Presentation

Q3

Delårsrapport
Presentation

Q2

Delårsrapport
Presentation

Q1

Delårsrapport
Presentation

2022

Q4

Bokslutskommuniké
Presentation

Q3

Delårsrapport
Presentation

Q2

Delårsrapport
Presentation

Q1

Delårsrapport
Presentation
Årsredovisning

2021

Årsredovisning

Q4

Bokslutskommuniké
Presentation

Q3

Delårsrapport
Presentation

Q2

Delårsrapport

2020

Årsredovisning
Revisionsberättelse

2019

Årsredovisning

2018

Årsredovisning