• EN

  • SE

IPO

Finansiella mål

Finansiell kalender

Certified Adviser

Rapporter & presentationer

Finansiella mål

Tillväxt

Albert strävar efter att växa nettoomsättningen med i genomsnitt över 50 procent per år på medellång sikt, varav organisk tillväxt ska stå för majoriteten av ökningen, samt att uppnå en nettoomsättning som överstiger 500 MSEK för helåret 2025.

Lönsamhet

Alberts mål är att uppnå en EBITA-marginal om 40 procent på lång sikt.

Utdelning

Eftersom Albert befinner sig i en tillväxtfas avser Bolagets styrelse att inte föreslå någon utdelning på kort till medellång sikt. Bolagets genererade kassaflöden avses istället att återinvesteras i tillväxt, både organiskt och via förvärv.