• EN

  • SE

IPO

Finansiella mål

Finansiell kalender

Certified Adviser

Rapporter & presentationer

Finansiell kalender

Kommande händelser

augusti222024

Delårsrapport, Q2 2024

oktober222024

Delårsrapport, Q3 2024

februari282025

Bokslutskommuniké, Q4 2024

Tidigare händelser

februari232022

Bokslutskommuniké, Q4

mars302022

Årsredovisning 2021

maj22022

Delårsrapport, Q1

maj32022

Årsstämma 2022

juli182022

Delårsrapport, Q2

november12022

Delårsrapport, Q3

februari242023

Bokslutskommuniké, Q4

maj262023

Delårsrapport, Q1 2023

augusti232023

Delårsrapport, Q2 2023

november232023

Delårsrapport, Q3 2023

februari232024

Bokslutskommuniké, Q4 2023

april172024

Årsredovisning 2023

maj82024

Delårsrapport, Q1 2024

maj162024

Årsstämma 2024