• EN

  • SE

IPO

Finansiella mål

Finansiell kalender

Certified Adviser

Rapporter & presentationer

Finansiell kalender

Kommande händelser

november232023

Delårsrapport, Q3 2023

februari232024

Bokslutskommuniké, Q4 2023

Tidigare händelser

februari242022

Bokslutskommuniké, Q4

mars302022

Årsredovisning 2021

maj22022

Delårsrapport, Q1

maj32022

Årsstämma 2022

juli182022

Delårsrapport, Q2

november12022

Delårsrapport, Q3

februari242023

Bokslutskommuniké, Q4

maj262023

Delårsrapport, Q1 2023

augusti232023

Delårsrapport, Q2 2023