• EN

  • SE

IPO

Finansiella mål

Finansiell kalender

Certified Adviser

Rapporter & presentationer

Certified Adviser

Erik Penser Bank är utsedd till Bolagets Certified Adviser och övervakar att Nasdaq First North Growth Markets regler efterlevs. Erik Penser Bank äger inga aktier i Bolaget.

certifiedadviser@penser.se
Telefon: 08-463 80 00