• EN

  • SE

IPO

Finansiella mål

Finansiell kalender

Certified Adviser

Rapporter & presentationer

Certified Adviser

Carnegie Investment Bank AB (publ) är utsedd till Bolagets Certified Adviser och övervakar att Nasdaq First North Growth Markets regler efterlevs. Carnegie Investment Bank AB (publ) äger inga aktier i Bolaget.

certifiedadviser@carnegie.se

Telefon +46 (0)73 856 42 65